จดหมายเหตุ พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ.๑๐๗ แล ๑๐๘

จดหมายเหตุ พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ.๑๐๗ แล ๑๐๘

Show full item record

Title: จดหมายเหตุ พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ.๑๐๗ แล ๑๐๘
Author: สมมตอมรพันธุ์, กรมพระ
Description: พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานเนื่องในการบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครราชสีมา เสด็จทิวงคตมาถึงปัญญาสมวาร ณวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๖๗
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2660
Date: 1924

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-history-00013.pdf 7.484Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record