จดหมายเหตุ เรื่องเปิดรถไฟสายตะวันออกและสายเหนือ และเสด็จพระราชดำเนินประพาสเมืองฉะเชิงเทรา

จดหมายเหตุ เรื่องเปิดรถไฟสายตะวันออกและสายเหนือ และเสด็จพระราชดำเนินประพาสเมืองฉะเชิงเทรา

Show full item record

Title: จดหมายเหตุ เรื่องเปิดรถไฟสายตะวันออกและสายเหนือ และเสด็จพระราชดำเนินประพาสเมืองฉะเชิงเทรา
Author: ราชบัณฑิตยสภา, รวบรวม
Description: เจ้าจอมมานดาอ่อน รัชชกาลที่ ๕ พิมพ์ในการบำเพ็ญกุศลหน้าพระศพ พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าอรประพันธรำไพ ครบ ๑๐๐ วัน ณวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๖
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2661
Date: 1933-09-02

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-history-00014.pdf 1.416Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record