หนังสือชีวิวัฒน์ ว่าถึงคุณความดีแห่งการเที่ยวในที่ต่างๆ แล เปนระยะทางรายงานหัวเมืองตวันตก ในแหลมมะลายู ฟากฝั่งตวันออก

หนังสือชีวิวัฒน์ ว่าถึงคุณความดีแห่งการเที่ยวในที่ต่างๆ แล เปนระยะทางรายงานหัวเมืองตวันตก ในแหลมมะลายู ฟากฝั่งตวันออก

Show full item record

Title: หนังสือชีวิวัฒน์ ว่าถึงคุณความดีแห่งการเที่ยวในที่ต่างๆ แล เปนระยะทางรายงานหัวเมืองตวันตก ในแหลมมะลายู ฟากฝั่งตวันออก
Author: ภาณุรังษีสว่างวงษ, สมเดจพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้า
Description: ปีวอกฉศก ศักราช ๑๒๔๖ (มีกรรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ)
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2662

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-history-00015.pdf 21.23Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record