ประวัติหอสมุดแห่งชาติ

ประวัติหอสมุดแห่งชาติ

Show simple item record

dc.contributor.author แม้นมาส ชวลิต, เรียบเรียง
dc.date.accessioned 2009-09-01T04:59:38Z
dc.date.available 2009-09-01T04:59:38Z
dc.identifier.citation DDC: ๐๒๗.๕๕๙๓ ม๘๗๕ป ฉ.๒ ร.๑๓๓๕๐๔ ร.๔๒๒๗ th
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2669
dc.description จัดพิมพ์ เนื่องในงานพิธีเปิด หอสมุดแห่งชาิติ ท่าวาสุกรี วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๙ th
dc.description.provenance Submitted by kamolchanok wiangwiwat (kamolchanok@ait.ac.th) on 2009-09-01T04:59:38Z No. of bitstreams: 2 nlt-rarebook-history-00022.pdf: 14164270 bytes, checksum: 28ed47fd0861317d67940d8753a9d8fc (MD5) license.txt: 1792 bytes, checksum: fc9051edfe51b2f1747faf480794822b (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-09-01T04:59:38Z (GMT). No. of bitstreams: 2 nlt-rarebook-history-00022.pdf: 14164270 bytes, checksum: 28ed47fd0861317d67940d8753a9d8fc (MD5) license.txt: 1792 bytes, checksum: fc9051edfe51b2f1747faf480794822b (MD5) en
dc.format.extent ๑๓๘ หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso th th
dc.publisher ม.ป.ท. : กรมศิลปากร, ๒๕๐๙ th
dc.rights เอกสารฉบับนี้สามารถนำไปใช้งานได้ ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย th
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ th
dc.subject หอสมุดแห่งชาติ -- ประวัติ -- อดีต th
dc.subject หอสมุดแห่งชาติ -- ประวัติ -- ปัจจุับัน th
dc.subject การก่อสร้าง -- หอสมุดแห่งชาติ th
dc.title ประวัติหอสมุดแห่งชาติ th
dc.type หนังสือหายาก th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ทุกระดับชั้น th
dclib.location สำนักหอสมุดแห่งชาติ th

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-history-00022.pdf 14.16Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record