อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ จังหวัดเพ็ชรบุรี

อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ จังหวัดเพ็ชรบุรี

Show full item record

Title: อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ จังหวัดเพ็ชรบุรี
Author: ราชบัณฑิตยสถาน
Description: เจ้าจอมมารดาอ่อนในรัชชการที่ ๕ พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าจอมแก้ว ต.จ. ในรัชชการที่ ๕ ธิดาเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ (เทศ บุญนาค) ป.จ. ที่วัดมกุฎกาษัตริยาราม พ.ศ.๒๔๘๒
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2680
Date: 1939-10-17

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-history-00023.pdf 3.969Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record