ตำนานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม หอวชิรญาณ หอพุทธสาสนสังคหะ แลหอสมุดสำหรับพระนคร

ตำนานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม หอวชิรญาณ หอพุทธสาสนสังคหะ แลหอสมุดสำหรับพระนคร

Show full item record

Title: ตำนานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม หอวชิรญาณ หอพุทธสาสนสังคหะ แลหอสมุดสำหรับพระนคร
Author: ดำรงราชานุภาพ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
Description: ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อเสด็จเปิดหอพระสมุดสำหรับพระนคร ณวันเสาร์ที่ ๖ มกราคม ปีมโรง พ.ศ.๒๔๕๙
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2686
Date: 1916

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-history-00040.pdf 5.865Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record