บาญชี คัมภีร์ภาษาบาลี แล ภาษาสันสกฤต อันมีฉบับในหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร เมื่อปีวอก พ.ศ.๒๔๖๓

บาญชี คัมภีร์ภาษาบาลี แล ภาษาสันสกฤต อันมีฉบับในหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร เมื่อปีวอก พ.ศ.๒๔๖๓

Show full item record

Title: บาญชี คัมภีร์ภาษาบาลี แล ภาษาสันสกฤต อันมีฉบับในหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร เมื่อปีวอก พ.ศ.๒๔๖๓
Author: หอพระสมุดสำหรับพระนคร, รวบรวม
Description: กรรมการหอพระสมุดฯ ให้พิมพ์ในงานเฉลิมพระชันษาซายิด สมเด็จพระเจ้ากรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระมหาสมณะ เมื่อปีระกา พ.ศ.๒๔๖๔
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2738

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-artculture-00044.pdf 4.669Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record