เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงษ์ในลังกาทวีป

เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงษ์ในลังกาทวีป

Show full item record

Title: เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงษ์ในลังกาทวีป
Author: ดำรงราชานุภาพ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ, เรียบเรียง
Description: พระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพฯ ทรงเรียบเรียง เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๗ ถวาย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงษ์ฯ พิมพ์แจกในงานพระศพ พระสัมพันธวงษ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย ปีมโรงอัฐศก พ.ศ.๒๔๕๙
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2769

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-artculture-00075.pdf 57.60Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record