ความรู้เรื่องเมืองไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ตามหลักสูตรใหม่

ความรู้เรื่องเมืองไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ตามหลักสูตรใหม่

Show simple item record

dc.contributor.author สมบุญ ดวงจันทร์
dc.date.accessioned 2009-09-07T02:29:19Z
dc.date.available 2009-09-07T02:29:19Z
dc.date.issued 1929
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2774
dc.description.provenance Submitted by kamolchanok wiangwiwat (kamolchanok@ait.ac.th) on 2009-09-07T02:29:19Z No. of bitstreams: 2 nlt-rarebook-textbook-00002.pdf: 3375318 bytes, checksum: 3faedece8975ab06c74e46b1939578d3 (MD5) license.txt: 1792 bytes, checksum: c6c5cdeab119cf5bb6b093ade4c2377a (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-09-07T02:29:19Z (GMT). No. of bitstreams: 2 nlt-rarebook-textbook-00002.pdf: 3375318 bytes, checksum: 3faedece8975ab06c74e46b1939578d3 (MD5) license.txt: 1792 bytes, checksum: c6c5cdeab119cf5bb6b093ade4c2377a (MD5) en
dc.format.extent ๖๘ หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso th th
dc.publisher พระนคร : เลปาจารย์, ๒๔๗๒ th
dc.rights เอกสารฉบับนี้สามารถนำไปใช้งานได้ ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย th
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ th
dc.subject ตำราเรียน th
dc.subject ไทย -- ประวัติศาสตร์ th
dc.subject โบราณวัตถุ -- ไทย th
dc.subject ไทย -- โบราณสถาน th
dc.subject ไทย -- ภูมิศาสตร์ th
dc.title ความรู้เรื่องเมืองไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ตามหลักสูตรใหม่ th
dc.type หนังสือหายาก th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ทุกระดับชั้น th
dclib.location สำนักหอสมุดแห่งชาติ th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ ๕ (๑๐๐๐๐ ฉบับ) th

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-textbook-00002.pdf 3.375Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record