อักษรนิติ แบบเรียนหนังสือไทย

อักษรนิติ แบบเรียนหนังสือไทย

Show simple item record

dc.contributor.author อมราภิรักขิต (เกิด อมโร), พระ
dc.date.accessioned 2009-09-08T08:42:21Z
dc.date.available 2009-09-08T08:42:21Z
dc.date.issued 1942
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2818
dc.description พิมพ์แจกในงานศพ นางถนอม ปวโรลารวิทยา นะวัดไตรมิตต์วิทยาราม วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๕ th
dc.description.provenance Submitted by kamolchanok wiangwiwat (kamolchanok@ait.ac.th) on 2009-09-08T08:42:21Z No. of bitstreams: 2 nlt-rarebook-textbook-00046.pdf: 2005228 bytes, checksum: 8aacea4f462993d31cefb9618b171439 (MD5) license.txt: 1792 bytes, checksum: ac40ac3c1f476ab452a55a102dc09d29 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-09-08T08:42:21Z (GMT). No. of bitstreams: 2 nlt-rarebook-textbook-00046.pdf: 2005228 bytes, checksum: 8aacea4f462993d31cefb9618b171439 (MD5) license.txt: 1792 bytes, checksum: ac40ac3c1f476ab452a55a102dc09d29 (MD5) en
dc.format.extent ๖๖ หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso th th
dc.publisher พระนคร : อำนวยศิลป์, ๒๔๘๕ th
dc.rights เอกสารฉบับนี้สามารถนำไปใช้งานได้ ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย th
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ th
dc.subject ภาษาไทย -- แบบเรียน th
dc.subject ภาษาำไทย -- การออกเสียง th
dc.subject ภาษาไทย -- การใช้ภาษา th
dc.subject ภาษาไทย -- การผันอักษร th
dc.subject การสะกดคำ th
dc.title อักษรนิติ แบบเรียนหนังสือไทย th
dc.type หนังสือหายาก th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ทุกระดับชั้น th
dclib.location สำนักหอสมุดแห่งชาติ th

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-textbook-00046.pdf 2.005Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record