พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๔๙๓

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๔๙๓

Show simple item record

dc.contributor.author กระทรวงธรรมการ, รวบรวม
dc.date.accessioned 2009-09-08T08:49:58Z
dc.date.available 2009-09-08T08:49:58Z
dc.date.issued 1950
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2819
dc.description.provenance Submitted by kamolchanok wiangwiwat (kamolchanok@ait.ac.th) on 2009-09-08T08:49:58Z No. of bitstreams: 2 nlt-rarebook-textbook-00047.pdf: 114770039 bytes, checksum: 1d980d7cc33e0cd094d728357dcb048e (MD5) license.txt: 1792 bytes, checksum: 7692f61e509f72e66c2434a67e0ecd44 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-09-08T08:49:58Z (GMT). No. of bitstreams: 2 nlt-rarebook-textbook-00047.pdf: 114770039 bytes, checksum: 1d980d7cc33e0cd094d728357dcb048e (MD5) license.txt: 1792 bytes, checksum: 7692f61e509f72e66c2434a67e0ecd44 (MD5) en
dc.format.extent ๑๑๐๓ หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso th th
dc.publisher พระนคร : คณะช่าง, ๒๔๙๓ th
dc.rights เอกสารฉบับนี้สามารถนำไปใช้งานได้ ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย th
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ th
dc.subject ภาษาไทย -- พจนานุกรม th
dc.title พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๔๙๓ th
dc.type หนังสือหายาก th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ทุกระดับชั้น th
dclib.location สำนักหอสมุดแห่งชาติ th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ ๑ th

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-textbook-00047.pdf 114.7Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record