แบบเรียนพงศาวดาร

แบบเรียนพงศาวดาร

Show simple item record

dc.contributor.author กรมราชบัณฑิต
dc.date.accessioned 2009-09-09T03:28:50Z
dc.date.available 2009-09-09T03:28:50Z
dc.date.issued 1922
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2820
dc.description พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาคที่ ๑ แต่แผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ถึงแผ่นดินสมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ที่ ๔ จุลศักราช ๗๑๒ ถึง ๙๖๓ th
dc.description.provenance Submitted by kamolchanok wiangwiwat (kamolchanok@ait.ac.th) on 2009-09-09T03:28:50Z No. of bitstreams: 2 nlt-rarebook-textbook-00048.pdf: 38601075 bytes, checksum: 79bc3c8656d8d98ac6e38597ff4a364f (MD5) license.txt: 1792 bytes, checksum: f930a42dc50506634fffd8b29076b059 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-09-09T03:28:50Z (GMT). No. of bitstreams: 2 nlt-rarebook-textbook-00048.pdf: 38601075 bytes, checksum: 79bc3c8656d8d98ac6e38597ff4a364f (MD5) license.txt: 1792 bytes, checksum: f930a42dc50506634fffd8b29076b059 (MD5) en
dc.description.statementofresponsibility กรมตำรา กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent ๓๖๕ หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso th th
dc.publisher ม.ป.ท. : อักษรนิติ์, ๒๔๖๕ th
dc.rights เอกสารฉบับนี้สามารถนำไปใช้งานได้ ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย th
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ th
dc.subject ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงศรีอยุธยา th
dc.subject ประวัติศาสตร์ -- แบบเรียน th
dc.title แบบเรียนพงศาวดาร th
dc.type หนังสือหายาก th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ทุกระดับชั้น th
dclib.location สำนักหอสมุดแห่งชาติ th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ ๒ (๑๐๐๐๐ ฉบับ) th

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-textbook-00048.pdf 38.60Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record