การปรับเปลี่ยน Interface

การปรับเปลี่ยน Interface

Show simple item record

dc.contributor.author โครงการแบ่งกันรู้ ร่วมกันคิด สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
dc.contributor.author นภชาติ กัลยาณพันธ์
dc.date.accessioned 2010-05-20T03:27:31Z
dc.date.available 2010-05-20T03:27:31Z
dc.date.issued 2553-05-12
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2860
dc.description เอกสารนำเสนอในการอบรม HyLib DSpace: Training the Trainers ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2553 ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ณ ห้องอบรมชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS-D Project (admin@kids-d.org) on 2010-05-20T03:27:31Z No. of bitstreams: 2 customizing-hylib-dspace-interface.pdf: 837047 bytes, checksum: ac08cc47cd4f1cfa679bb9beeb4753fe (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: 8cfe1b2b2238f38c7d619adca8c9df5c (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2010-05-20T03:27:31Z (GMT). No. of bitstreams: 2 customizing-hylib-dspace-interface.pdf: 837047 bytes, checksum: ac08cc47cd4f1cfa679bb9beeb4753fe (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: 8cfe1b2b2238f38c7d619adca8c9df5c (MD5) Previous issue date: 2553-05-12 en
dc.description.statementofresponsibility โครงการแบ่งกันรู้ ร่วมกันคิด สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย th
dc.format.extent 20 แผ่น th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso th th
dc.rights สงวนสิทธิ์บางประการภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย th
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/th/ th
dc.subject HyLib DSpace -- คู่มือ th
dc.subject DSpace th
dc.subject ดีสเปซ th
dc.subject ซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส th
dc.subject Open Source Software th
dc.subject โปรแกรมคอมพิวเตอร์ th
dc.title การปรับเปลี่ยน Interface th
dc.type เอกสารนำเสนอ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักศึกษา th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ทุกระดับชั้น th
dclib.location สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย th
dclib.edition 1 th

Files in this item

Files Size Format View
hylib-dspace-interface-customization.pdf 837.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record