คู่มือติดตั้งระบบ KIDS-D

คู่มือติดตั้งระบบ KIDS-D

Show simple item record

dc.contributor.author โครงการแบ่งกันรู้ ร่วมกันคิด สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
dc.date.accessioned 2010-05-20T04:43:17Z
dc.date.available 2010-05-20T04:43:17Z
dc.date.issued 2551-04
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2863
dc.description เอกสารประกอบการอบรมการติดตั้งและใช้งานระบบห้องสมุดดิจิทัลคิดดี (KIDS-D) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ th
dc.description.abstract คู่มือติดตั้งระบบคิดดี ประกอบด้วย ขั้นตอนการติดตั้งระบบคิดดี การสำรองข้อมูล การกู้คืนข้อมูล และการปรับปรุงรุ่นของระบบ th
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS-D Project (admin@kids-d.org) on 2010-05-20T04:43:17Z No. of bitstreams: 2 kidsd-manual-installation-v1.pdf: 5627363 bytes, checksum: fa19bccad7e53168c4dc7cf51048ebe3 (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: 4502afa18bfd0bff318f2304a27e1ccd (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2010-05-20T04:43:17Z (GMT). No. of bitstreams: 2 kidsd-manual-installation-v1.pdf: 5627363 bytes, checksum: fa19bccad7e53168c4dc7cf51048ebe3 (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: 4502afa18bfd0bff318f2304a27e1ccd (MD5) Previous issue date: 2551-05-07 en
dc.description.sponsorship มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
dc.description.statementofresponsibility โครงการแบ่งกันรู้ ร่วมกันคิด สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย th
dc.format.extent 93 หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso th th
dc.rights สงวนสิทธิ์บางประการภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย th
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/th/ th
dc.subject ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี -- การติดตั้งระบบ -- คู่มือ th
dc.subject ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี -- ผู้ดูแลระบบ -- คู่มือ th
dc.title คู่มือติดตั้งระบบ KIDS-D th
dc.title.alternative KIDS-D's Installation Manual
dc.type หนังสือ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักศึกษา th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ทุกระดับชั้น th
dclib.location สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย th
dclib.edition 1 th

Files in this item

Files Size Format View
kidsd-manual-installation-v1.pdf 5.627Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record