คู่มือปรับแต่งระบบ KIDS-D

คู่มือปรับแต่งระบบ KIDS-D

Show full item record

Title: คู่มือปรับแต่งระบบ KIDS-D
Author: โครงการแบ่งกันรู้ ร่วมกันคิด สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
Abstract: คู่ มือการปรับแต่งระบบคิดดี ประกอบด้วย การปรับแต่งรูปแบบการจัดวางหน้า การปรับแต่ง/แก้ไข ข้อความภาษาไทย การเพิ่มข้อความที่ต้องการ การปรับแต่งแบบฟอร์มนำเข้าข้อมูล การปรับแต่งหน้าผลลัพธ์ การปรับแต่งการค้นหาข้อมูล การปรับปรุงดัชนีค้นหา การปรับปรุงระบบให้พร้อมใช้งานหลังปรับแต่ง
Description: เอกสารประกอบการอบรมการติดตั้งและใช้งานระบบห้องสมุดดิจิทัลคิดดี (KIDS-D) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2864
Date: 2551-04

Files in this item

Files Size Format View
kidsd-manual-customization-v1.pdf 936.3Kb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record