คู่มือผู้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ KIDS-D

คู่มือผู้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ KIDS-D

Show full item record

Title: คู่มือผู้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ KIDS-D
Author: โครงการแบ่งกันรู้ ร่วมกันคิด สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
Abstract: คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงประกอบการใช้งานระบบห้องสมุด ดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี) สำหรับผู้มีหน้าที่บริหารจัดการระบบ เนื้อหาหลักภายในเอกสารครอบคลุมการจัดการชุมชนและกลุ่มข้อมูล การจัดการผู้สมาชิก การจัดการกลุ่มผู้ใช้งานระบบ การจัดการรายการข้อมูล การจัดการทะเบียนเมทาดาทา การจัดการทะเบียนรูปแบบบิตสตรีม การกำหนดสิทธิ การแก้ไขข่าว การแก้ไบใบอนุญาต การจัดการลำดับการควบคุมข้อมูล ผู้ใช้งานระบบควรจะมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ การใช้งาน World Wide Web (WWW) การสร้างสมาชิก การให้สิทธิกลุ่มผู้ใช้งานระบบ การจัดการข้อมูลโดยใช้โครงสร้างข้อมูลเมทาดาทา และการกำหนดรูปแบบบิตสตรีม
Description: เอกสารประกอบการอบรมการติดตั้งและใช้งานระบบห้องสมุดดิจิทัลคิดดี (KIDS-D) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2865
Date: 2551-04

Files in this item

Files Size Format View
kidsd-manual-administrator-v1.pdf 14.98Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record