คู่มือผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ปลายทางระบบ KIDS-D

คู่มือผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ปลายทางระบบ KIDS-D

Show full item record

Title: คู่มือผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ปลายทางระบบ KIDS-D
Author: โครงการแบ่งกันรู้ ร่วมกันคิด สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
Abstract: คู่ มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงประกอบการใช้งานระบบห้องสมุด ดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี) สำหรับผู้ใช้งานปลายทาง เนื้อหาหลักภายในเอกสารครอบคลุมการเรียกดูข้อมูล การค้นหาข้อมูล การสมัครจดหมายข่าว การใช้งานพื้นที่คิดดีของฉัน การแก้ไขประวัติส่วนตัว และการใช้งาน RSS Feed เพื่อรับข้อมูลอัตโนมัติ ผู้ใช้งานระบบควรจะมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ การใช้งาน World Wide Web (WWW) และการค้นหาข้อมูลบนเว็บ
Description: เอกสารประกอบการอบรมการติดตั้งและใช้งานระบบห้องสมุดดิจิทัลคิดดี (KIDS-D) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2866
Date: 2551-04

Files in this item

Files Size Format View
kidsd-manual-enduser-v1.pdf 16.32Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record