คู่มือผู้ใช้สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลระบบ KIDS-D

คู่มือผู้ใช้สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลระบบ KIDS-D

Show full item record

Title: คู่มือผู้ใช้สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลระบบ KIDS-D
Author: โครงการแบ่งกันรู้ ร่วมกันคิด สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
Abstract: คู่ มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงประกอบการใช้งานระบบห้องสมุด ดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี) สำหรับผู้นำเข้าข้อมูล เนื้อหาหลักภายในเอกสารครอบคลุมการลงรายการและการนำเข้าทรัพยากรข้อมูล ประเภทต่างๆ ผู้ใช้งานระบบควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลเมทาดาทา การลงรายการหนังสือ บทความ วารสาร และสื่อดิจิทัล รวมถึงการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์
Description: เอกสารประกอบการอบรมการติดตั้งและใช้งานระบบห้องสมุดดิจิทัลคิดดี (KIDS-D) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2867
Date: 2551-04

Files in this item

Files Size Format View
kidsd-manual-dataentry-v1.pdf 2.753Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record