การสร้างชุมชนและกลุ่มข้อมูล

การสร้างชุมชนและกลุ่มข้อมูล

Show simple item record

dc.contributor.author โครงการแบ่งกันรู้ ร่วมกันคิด สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
dc.date.accessioned 2010-05-20T08:51:30Z
dc.date.available 2010-05-20T08:51:30Z
dc.date.issued 2553-03
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2869
dc.description เอกสารประกอบการอบรมการติดตั้งและใช้งานระบบห้องสมุดดิจิทัลคิดดี ระหว่างวันที่ 18-23 มีนาคม 2553 ณ ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS-D Project (admin@kids-d.org) on 2010-05-20T08:51:30Z No. of bitstreams: 2 kidsd-v2-create-community-collection.pdf: 1926158 bytes, checksum: f4ef5c71566429be04c5d0bffc510cb7 (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: e0b7c48070de635ecbe64cfc6d7526a4 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2010-05-20T08:51:30Z (GMT). No. of bitstreams: 2 kidsd-v2-create-community-collection.pdf: 1926158 bytes, checksum: f4ef5c71566429be04c5d0bffc510cb7 (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: e0b7c48070de635ecbe64cfc6d7526a4 (MD5) Previous issue date: 2553-03 en
dc.description.statementofresponsibility โครงการแบ่งกันรู้ ร่วมกันคิด สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย th
dc.format.extent 29 แผ่น th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso th th
dc.rights สงวนสิทธิ์บางประการภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย th
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/th/ th
dc.subject ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี -- คู่มือ th
dc.title การสร้างชุมชนและกลุ่มข้อมูล th
dc.type เอกสารนำเสนอ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักศึกษา th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ทุกระดับชั้น th
dclib.location สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย th
dclib.edition 1 th

Files in this item

Files Size Format View
kidsd-v2-create-community-collection.pdf 1.926Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record