การติดตั้งห้องสมุดดิจิทัลคิดดี ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

การติดตั้งห้องสมุดดิจิทัลคิดดี ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

Show full item record

Title: การติดตั้งห้องสมุดดิจิทัลคิดดี ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
Author: โครงการแบ่งกันรู้ ร่วมกันคิด สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
Description: ภาพการติดตั้งระบบห้องสมุดดิจิทัลคิดดีให้กับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยในวันที่ 27 มิถุนายน 2551โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบภายใต้สังกัดสำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อทดลองติดตั้งและใช้งานระบบห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2876
Date: 2010-05-24

Files in this item

Files Size Format View
kidsd-installation-samsenwit-1.jpg 1.619Mb JPEG image View/Open
kidsd-installation-samsenwit-2.jpg 1.571Mb JPEG image View/Open
kidsd-installation-samsenwit-3.jpg 1.550Mb JPEG image View/Open
kidsd-installation-samsenwit-4.jpg 1.564Mb JPEG image View/Open
kidsd-installation-samsenwit-5.jpg 1.551Mb JPEG image View/Open
kidsd-installation-samsenwit-6.jpg 1.578Mb JPEG image View/Open
kidsd-installation-samsenwit-7.jpg 1.564Mb JPEG image View/Open
kidsd-installation-samsenwit-8.jpg 1.561Mb JPEG image View/Open
kidsd-installation-samsenwit-9.jpg 1.561Mb JPEG image View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record