การติดตั้งห้องสมุดดิจิทัลคิดดี ณ โรงเรียนหอวังปทุมธานี

การติดตั้งห้องสมุดดิจิทัลคิดดี ณ โรงเรียนหอวังปทุมธานี

Show simple item record

dc.contributor.author โครงการแบ่งกันรู้ ร่วมกันคิด สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
dc.date.accessioned 2010-05-24T04:37:03Z
dc.date.available 2010-05-24T04:37:03Z
dc.date.created 2551-07-01
dc.date.issued 2010-05-24T04:37:03Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2877
dc.description โรงเรียนหอวังปทุมธานีได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อทดลองติดตั้งและใช้งานระบบห้องสมุดดิจิทัลคิดดี th
dc.description ภาพการติดตั้งระบบห้องสมุดดิจิทัลคิดดีให้กับโรงเรียนหอวังปทุมธานี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 th
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS-D Project (admin@kids-d.org) on 2010-05-24T04:37:03Z No. of bitstreams: 7 kidsd-installation-horwangpathum-6.jpg: 220519 bytes, checksum: d63dc1251be25c1c825e141be92fad41 (MD5) kidsd-installation-horwangpathum-5.jpg: 259291 bytes, checksum: b1beab20cb993f16c7beea967232232c (MD5) kidsd-installation-horwangpathum-4.jpg: 119060 bytes, checksum: 42cdf167ecd6fec0c6a7c14d6c180196 (MD5) kidsd-installation-horwangpathum-3.jpg: 261707 bytes, checksum: 4e8459b68ba376c498aa325d1c046d1c (MD5) kidsd-installation-horwangpathum-2.jpg: 225752 bytes, checksum: aa31727dbf9f212612d366b0f31693d7 (MD5) kidsd-installation-horwangpathum-1.jpg: 236804 bytes, checksum: 1258fdf0c00fc2309e0e020c2cfc8e98 (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: 07a9bbb33292ee7af22180fea9298273 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2010-05-24T04:37:03Z (GMT). No. of bitstreams: 7 kidsd-installation-horwangpathum-6.jpg: 220519 bytes, checksum: d63dc1251be25c1c825e141be92fad41 (MD5) kidsd-installation-horwangpathum-5.jpg: 259291 bytes, checksum: b1beab20cb993f16c7beea967232232c (MD5) kidsd-installation-horwangpathum-4.jpg: 119060 bytes, checksum: 42cdf167ecd6fec0c6a7c14d6c180196 (MD5) kidsd-installation-horwangpathum-3.jpg: 261707 bytes, checksum: 4e8459b68ba376c498aa325d1c046d1c (MD5) kidsd-installation-horwangpathum-2.jpg: 225752 bytes, checksum: aa31727dbf9f212612d366b0f31693d7 (MD5) kidsd-installation-horwangpathum-1.jpg: 236804 bytes, checksum: 1258fdf0c00fc2309e0e020c2cfc8e98 (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: 07a9bbb33292ee7af22180fea9298273 (MD5) en
dc.description.statementofresponsibility โครงการแบ่งกันรู้ ร่วมกันคิด สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย th
dc.format.extent 6 ภาพ th
dc.format.mimetype image/jpg th
dc.language.iso th th
dc.rights สงวนสิทธิ์บางประการภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย th
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/th/ th
dc.subject ห้อง สมุดดิจิทัลคิดดี -- การติดตั้งระบบ -- ภาพ th
dc.subject ภาพถ่าย th
dc.title การติดตั้งห้องสมุดดิจิทัลคิดดี ณ โรงเรียนหอวังปทุมธานี th
dc.type อื่นๆ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.mediator นักศึกษา th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ทุกระดับชั้น th
dclib.location สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย th

Files in this item

Files Size Format View
kidsd-installation-horwangpathum-1.jpg 236.8Kb JPEG image View/Open
kidsd-installation-horwangpathum-2.jpg 225.7Kb JPEG image View/Open
kidsd-installation-horwangpathum-3.jpg 261.7Kb JPEG image View/Open
kidsd-installation-horwangpathum-4.jpg 119.0Kb JPEG image View/Open
kidsd-installation-horwangpathum-5.jpg 259.2Kb JPEG image View/Open
kidsd-installation-horwangpathum-6.jpg 220.5Kb JPEG image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record