การอบรม HyLib DSpace ณ ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)

การอบรม HyLib DSpace ณ ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)

Show full item record

Title: การอบรม HyLib DSpace ณ ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)
Author: โครงการแบ่งกันรู้ ร่วมกันคิด สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
Description: ภาพการอบรมการติดตั้งและใช้งานระบบคิดดีและ HyLib DSpace ณ ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 18-19 และ 22-23 มีนาคม 2553
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2882
Date: 2010-05-24

Files in this item

Files Size Format View
hylib-dspace-training-stkc-1.jpg 3.833Mb JPEG image View/Open
hylib-dspace-training-stkc-10.jpg 3.337Mb JPEG image View/Open
hylib-dspace-training-stkc-11.jpg 3.445Mb JPEG image View/Open
hylib-dspace-training-stkc-12.jpg 3.475Mb JPEG image View/Open
hylib-dspace-training-stkc-13.jpg 3.474Mb JPEG image View/Open
hylib-dspace-training-stkc-14.jpg 4.092Mb JPEG image View/Open
hylib-dspace-training-stkc-2.jpg 3.422Mb JPEG image View/Open
hylib-dspace-training-stkc-3.jpg 3.445Mb JPEG image View/Open
hylib-dspace-training-stkc-4.jpg 2.624Mb JPEG image View/Open
hylib-dspace-training-stkc-5.jpg 3.440Mb JPEG image View/Open
hylib-dspace-training-stkc-6.jpg 3.199Mb JPEG image View/Open
hylib-dspace-training-stkc-7.jpg 3.507Mb JPEG image View/Open
hylib-dspace-training-stkc-8.jpg 3.173Mb JPEG image View/Open
hylib-dspace-training-stkc-9.jpg 3.460Mb JPEG image View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record