การติดตั้งระบบห้องสมุดผสม HyLib ณ สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ (BIT)

การติดตั้งระบบห้องสมุดผสม HyLib ณ สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ (BIT)

Show full item record

Title: การติดตั้งระบบห้องสมุดผสม HyLib ณ สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ (BIT)
Author: โครงการแบ่งกันรู้ ร่วมกันคิด สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
Description: ภาพการติดตั้งระบบห้องสมุดผสม HyLib ณ สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ในวันที่ 5 เมษายน 2553
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2883
Date: 2010-05-24

Files in this item

Files Size Format View
hylib-installation-bit-1.jpg 359.9Kb JPEG image View/Open
hylib-installation-bit-2.jpg 319.0Kb JPEG image View/Open
hylib-installation-bit-3.jpg 316.9Kb JPEG image View/Open
hylib-installation-bit-4.jpg 266.4Kb JPEG image View/Open
hylib-installation-bit-5.jpg 293.7Kb JPEG image View/Open
hylib-installation-bit-6.jpg 310.4Kb JPEG image View/Open
hylib-installation-bit-7.jpg 255.6Kb JPEG image View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record