สพฐ.: คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา

สพฐ.: คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา

Show full item record

Title: สพฐ.: คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา
Author: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Description: ภาพข่าวการลงนามความร่วมมือในการประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัลคิดดีระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ในวันที่ 17 มีนาคม 2551
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2889
Date: 2551-03-21

Files in this item

Files Size Format View
News-OBEC.pdf 432.9Kb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record