พิธีลงนามความร่วมมือในการประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี) ระหว่าง สพฐ. มศว และเอไอที

พิธีลงนามความร่วมมือในการประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี) ระหว่าง สพฐ. มศว และเอไอที

Show full item record

Title: พิธีลงนามความร่วมมือในการประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี) ระหว่าง สพฐ. มศว และเอไอที
Author: สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Description: ภาพพิธีลงนามความร่วมมือในการประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ในวันที่ 17 มีนาคม 2551 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2897
Date: 2010-05-24

Files in this item

Files Size Format View
mou-kidsd-obec-swu-ait-1.jpg 66.11Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-obec-swu-ait-10.jpg 81.70Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-obec-swu-ait-11.jpg 51.97Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-obec-swu-ait-12.jpg 75.58Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-obec-swu-ait-13.jpg 76.53Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-obec-swu-ait-2.jpg 71.91Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-obec-swu-ait-3.jpg 80.17Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-obec-swu-ait-4.jpg 70.90Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-obec-swu-ait-5.jpg 67.72Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-obec-swu-ait-6.jpg 60.14Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-obec-swu-ait-7.jpg 65.10Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-obec-swu-ait-8.jpg 65.34Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-obec-swu-ait-9.jpg 79.65Kb JPEG image View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record