พิธีลงนามความร่วมมือในการประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี) ระหว่าง สพฐ. มศว และเอไอที

พิธีลงนามความร่วมมือในการประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี) ระหว่าง สพฐ. มศว และเอไอที

Show simple item record

dc.contributor.author สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
dc.contributor.author สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
dc.contributor.author มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
dc.date.accessioned 2010-05-24T10:25:11Z
dc.date.available 2010-05-24T10:25:11Z
dc.date.created 2551-03-17
dc.date.issued 2010-05-24T10:25:11Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2897
dc.description ภาพพิธีลงนามความร่วมมือในการประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ในวันที่ 17 มีนาคม 2551 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS-D Project (admin@kids-d.org) on 2010-05-24T10:25:11Z No. of bitstreams: 14 mou-kidsd-obec-swu-ait-13.jpg: 76538 bytes, checksum: aaa72caed882f27b6e0d865818f52868 (MD5) mou-kidsd-obec-swu-ait-12.jpg: 75588 bytes, checksum: bee7c022d1d8c9cde9a8cd0271c39192 (MD5) mou-kidsd-obec-swu-ait-11.jpg: 51976 bytes, checksum: 1aacdb9e8436a4c6c68822f97020163f (MD5) mou-kidsd-obec-swu-ait-10.jpg: 81701 bytes, checksum: 495a4944cf4807404509e20dba244a7c (MD5) mou-kidsd-obec-swu-ait-9.jpg: 79652 bytes, checksum: 5f97a118d5123c6d7a95224ba98faec2 (MD5) mou-kidsd-obec-swu-ait-8.jpg: 65349 bytes, checksum: 149cff5d53bfb12cf8ba3f751f09bcf7 (MD5) mou-kidsd-obec-swu-ait-7.jpg: 65108 bytes, checksum: 10f4787f791991febfceade056730715 (MD5) mou-kidsd-obec-swu-ait-6.jpg: 60145 bytes, checksum: 517cd02cb2e637c41d55f26e36e49d95 (MD5) mou-kidsd-obec-swu-ait-5.jpg: 67728 bytes, checksum: fd6f9a2c0bcd2a3bd5e89ee7cce13d6c (MD5) mou-kidsd-obec-swu-ait-4.jpg: 70902 bytes, checksum: 0ab33866685fab11425f3acb9209555d (MD5) mou-kidsd-obec-swu-ait-3.jpg: 80171 bytes, checksum: c3efa91ffe9796f6b3394b4691ebd830 (MD5) mou-kidsd-obec-swu-ait-2.jpg: 71911 bytes, checksum: 513c8c9e37b96a1388f741d19e442e74 (MD5) mou-kidsd-obec-swu-ait-1.jpg: 66119 bytes, checksum: df80f3d1af261a9dfb0a9e37dee75824 (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: 590279ce2bc65dce9ed9937a7abe1f46 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2010-05-24T10:25:11Z (GMT). No. of bitstreams: 14 mou-kidsd-obec-swu-ait-13.jpg: 76538 bytes, checksum: aaa72caed882f27b6e0d865818f52868 (MD5) mou-kidsd-obec-swu-ait-12.jpg: 75588 bytes, checksum: bee7c022d1d8c9cde9a8cd0271c39192 (MD5) mou-kidsd-obec-swu-ait-11.jpg: 51976 bytes, checksum: 1aacdb9e8436a4c6c68822f97020163f (MD5) mou-kidsd-obec-swu-ait-10.jpg: 81701 bytes, checksum: 495a4944cf4807404509e20dba244a7c (MD5) mou-kidsd-obec-swu-ait-9.jpg: 79652 bytes, checksum: 5f97a118d5123c6d7a95224ba98faec2 (MD5) mou-kidsd-obec-swu-ait-8.jpg: 65349 bytes, checksum: 149cff5d53bfb12cf8ba3f751f09bcf7 (MD5) mou-kidsd-obec-swu-ait-7.jpg: 65108 bytes, checksum: 10f4787f791991febfceade056730715 (MD5) mou-kidsd-obec-swu-ait-6.jpg: 60145 bytes, checksum: 517cd02cb2e637c41d55f26e36e49d95 (MD5) mou-kidsd-obec-swu-ait-5.jpg: 67728 bytes, checksum: fd6f9a2c0bcd2a3bd5e89ee7cce13d6c (MD5) mou-kidsd-obec-swu-ait-4.jpg: 70902 bytes, checksum: 0ab33866685fab11425f3acb9209555d (MD5) mou-kidsd-obec-swu-ait-3.jpg: 80171 bytes, checksum: c3efa91ffe9796f6b3394b4691ebd830 (MD5) mou-kidsd-obec-swu-ait-2.jpg: 71911 bytes, checksum: 513c8c9e37b96a1388f741d19e442e74 (MD5) mou-kidsd-obec-swu-ait-1.jpg: 66119 bytes, checksum: df80f3d1af261a9dfb0a9e37dee75824 (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: 590279ce2bc65dce9ed9937a7abe1f46 (MD5) en
dc.description.statementofresponsibility โครงการแบ่งกันรู้ ร่วมกันคิด สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย th
dc.format.extent 13 ภาพ th
dc.format.mimetype image/jpg th
dc.rights สงวนสิทธิ์บางประการภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย th
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/th/ th
dc.subject ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี -- ความร่วมมือ th
dc.subject ไทย -- ความร่วมมือทางการศึกษา th
dc.title พิธีลงนามความร่วมมือในการประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี) ระหว่าง สพฐ. มศว และเอไอที th
dc.type อื่นๆ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.mediator นักศึกษา th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ทุกระดับชั้น th
dclib.location สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย th

Files in this item

Files Size Format View
mou-kidsd-obec-swu-ait-1.jpg 66.11Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-obec-swu-ait-10.jpg 81.70Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-obec-swu-ait-11.jpg 51.97Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-obec-swu-ait-12.jpg 75.58Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-obec-swu-ait-13.jpg 76.53Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-obec-swu-ait-2.jpg 71.91Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-obec-swu-ait-3.jpg 80.17Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-obec-swu-ait-4.jpg 70.90Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-obec-swu-ait-5.jpg 67.72Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-obec-swu-ait-6.jpg 60.14Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-obec-swu-ait-7.jpg 65.10Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-obec-swu-ait-8.jpg 65.34Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-obec-swu-ait-9.jpg 79.65Kb JPEG image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record