พิธีลงนามความร่วมมือในการประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี) และโครงการเผยแพร่ความรู้ไอซีทีเพื่อชุมชนผ่านระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี) ระหว่าง สสวท. ซิป้า มศว และเอไอที

พิธีลงนามความร่วมมือในการประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี) และโครงการเผยแพร่ความรู้ไอซีทีเพื่อชุมชนผ่านระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี) ระหว่าง สสวท. ซิป้า มศว และเอไอที

Show full item record

Title: พิธีลงนามความร่วมมือในการประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี) และโครงการเผยแพร่ความรู้ไอซีทีเพื่อชุมชนผ่านระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี) ระหว่าง สสวท. ซิป้า มศว และเอไอที
Author: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
Description: ภาพการลงนามความร่วมมือในการประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการ ศึกษา (ระบบคิดดี) และโครงการเผยแพร่ความรู้ไอซีทีเพื่อชุมชนผ่านระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการ ศึกษา (ระบบคิดดี) ระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2898
Date: 2010-05-24

Files in this item

Files Size Format View
mou-kidsd-ipst-sipa-swu-ait-1.jpg 77.71Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-ipst-sipa-swu-ait-2.jpg 70.20Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-ipst-sipa-swu-ait-3.jpg 79.31Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-ipst-sipa-swu-ait-4.jpg 76.86Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-ipst-sipa-swu-ait-5.jpg 74.30Kb JPEG image View/Open
mou-kidsd-ipst-sipa-swu-ait-6.jpg 74.22Kb JPEG image View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record