บทอาขยานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

บทอาขยานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

Show simple item record

dc.contributor.editor จารุดี ผโลประการ, บรรณาธิการ
dc.contributor.editor ปริญญา ฤทธิ์เจริญ, บรรณาธิการ
dc.contributor.editor สุชาดา กังวาลยศศักดิ์, บรรณาธิการ
dc.contributor.illustrator อนุชา สายสุข, ภาพประกอบ
dc.contributor.other เพชราภรณ์ รื่นรมย์, ผู้ร่วมงานอื่น ๆ
dc.contributor.other วันเพ็ญ สุทธากาศ, ผู้ร่วมงานอื่น ๆ
dc.contributor.other ปราณี ปราบบริปู, ผู้ร่วมงานอื่น ๆ
dc.date.accessioned 2008-06-11T15:31:56Z
dc.date.available 2008-06-11T15:31:56Z
dc.date.copyright 2542
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/801
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-06-10T14:04:31Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_1_2_04006.PDF: 5467891 bytes, checksum: 93f069c961e5cac959736ddb73481cad (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 653e4075839a6feb414901c2997e1770 (MD5) th
dc.description.provenance Approved for entry into archive by Administrator KIDS-D Project(admin@kids-d.org) on 2008-06-11T15:31:56Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license.txt: 1837 bytes, checksum: 653e4075839a6feb414901c2997e1770 (MD5) ebook_thai_sect_1_2_04006.PDF: 5467891 bytes, checksum: 93f069c961e5cac959736ddb73481cad (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-06-11T15:31:56Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 1837 bytes, checksum: 653e4075839a6feb414901c2997e1770 (MD5) ebook_thai_sect_1_2_04006.PDF: 5467891 bytes, checksum: 93f069c961e5cac959736ddb73481cad (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 47 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ภาษาไทย -- หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.subject ภาษาไทย -- หนังสือและการอ่าน th
dc.title บทอาขยานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_1_2_04006.PDF 5.467Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record