พจนานุกรมดนตรี = Music dictionary

พจนานุกรมดนตรี = Music dictionary

Show full item record

Title: พจนานุกรมดนตรี = Music dictionary
Author: เดวิส, มาเรียน คอร์นริช; พิชัย ปรัชญานุสรณ์, ผู้แปล
Description: แปลจากหนังสือ Music dictionary ของ Marilyn Kornreich Davis
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/813

Files in this item

Files Size Format View
ebook_sci_art_1_2_06001.PDF 40.93Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record