การส่งเสริมการเกษตรเบื้องต้น

การส่งเสริมการเกษตรเบื้องต้น

Show simple item record

dc.contributor.author ชุฬหเทพ พงศ์สร้อยเพชร, ผู้แปล
dc.contributor.editor กฤชวรรณ ล่องทอง, บรรณาธิการ
dc.contributor.editor จุฑารัตน์ สุขสถิตย์, บรรณาธิการ
dc.contributor.other เกษม จรินโท, ผู้ร่วมงานอื่น ๆ
dc.contributor.other บุญธรรม จิตตอนันต์, ผู้ร่วมงานอื่น ๆ
dc.contributor.other สละ ทศานนท์, ผู้ร่วมงานอื่น ๆ
dc.date.accessioned 2008-06-14T07:13:24Z
dc.date.available 2008-06-14T07:13:24Z
dc.date.copyright 2530
dc.identifier.isbn 9741005253
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/902
dc.description แปลจากหนังสือ An introduction to agricultural extension ของ A.T. Mosher th
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-06-14T07:13:24Z No. of bitstreams: 2 ebook_vocation_sect_3_4_01006.PDF: 28780287 bytes, checksum: 7362ab1db15dbce153544e325cc08cb1 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 9b1eb3dc24ebf529132a4ecf4ada8926 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-06-14T07:13:24Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_vocation_sect_3_4_01006.PDF: 28780287 bytes, checksum: 7362ab1db15dbce153544e325cc08cb1 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 9b1eb3dc24ebf529132a4ecf4ada8926 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 286 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries คู่มือส่งเสริมการเกษตร th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject เกษตรกรรม th
dc.subject การส่งเสริมการเกษตร th
dc.title การส่งเสริมการเกษตรเบื้องต้น th
dc.type หนังสือเรียน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_vocation_sect_3_4_01006.PDF 28.78Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record