ภาษาควรจำ วัฒนธรรมควรรู้

ภาษาควรจำ วัฒนธรรมควรรู้

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.date.accessioned 2008-06-14T08:44:05Z
dc.date.available 2008-06-14T08:44:05Z
dc.date.copyright 2544
dc.identifier.isbn 9742690472
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/910
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-06-14T08:44:05Z No. of bitstreams: 2 ebook_eng_sect_3_4_03003.PDF: 2827481 bytes, checksum: d4a8850bcba0b9b1a101cbc0b0ebe2b0 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: a75e5ddf19eb584d022d57769717dffc (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-06-14T08:44:05Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_eng_sect_3_4_03003.PDF: 2827481 bytes, checksum: d4a8850bcba0b9b1a101cbc0b0ebe2b0 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: a75e5ddf19eb584d022d57769717dffc (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 291 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ภาษากับวัฒนธรรม th
dc.subject ภาภาษาอังกฤษ--สำนวนโวหาร th
dc.title ภาษาควรจำ วัฒนธรรมควรรู้ th
dc.type คู่มือครู th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_eng_sect_3_4_03003.PDF 2.827Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record