ปฏิกิริยาเรือนกระจก ชีวิตบนโลกที่ร้อนขึ้น

ปฏิกิริยาเรือนกระจก ชีวิตบนโลกที่ร้อนขึ้น

Show simple item record

dc.contributor.author จอห์นสัน, รีเบกกา
dc.contributor.editor อุษณีย์ วัฒนพันธ์, บรรณาธิการ
dc.contributor.other ทวีศักดิ์ ปิยกาญจน์ และคณะ, ผู้ร่วมงานอื่น ๆ
dc.date.accessioned 2008-06-14T09:16:06Z
dc.date.available 2008-06-14T09:16:06Z
dc.date.copyright 2541
dc.identifier.isbn 9742685894
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/916
dc.description แปลจากหนังสือ The greenhouse effect: life on a warmer planet th
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-06-14T09:16:06Z No. of bitstreams: 2 ebook_sci_sect_3_4_05002.PDF: 22456722 bytes, checksum: e7b344f703f6d5d904924c470ac4e585 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 149570f5717a3fd3bfedab92e24ee6a3 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-06-14T09:16:06Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_sci_sect_3_4_05002.PDF: 22456722 bytes, checksum: e7b344f703f6d5d904924c470ac4e585 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 149570f5717a3fd3bfedab92e24ee6a3 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ th
dc.format.extent 101 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิกชาการ th
dc.relation.ispartofseries หนังสือแปล อันดับที่ 141 สาขาสิ่งแวดล้อม th
dc.rights กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน th
dc.subject ปรากฏการณ์เรือนกระจก th
dc.subject ภาวะโลกร้อน th
dc.title ปฏิกิริยาเรือนกระจก ชีวิตบนโลกที่ร้อนขึ้น th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_sci_sect_3_4_05002.PDF 22.45Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record