ดนตรีในวิถีชีวิตไทย

ดนตรีในวิถีชีวิตไทย

Show simple item record

dc.contributor.author ปัญญา รุ่งเรือง
dc.contributor.editor เพ็ญศิริ กัลยาณมิตร, บรรณาธิการ
dc.date.accessioned 2008-06-14T09:55:34Z
dc.date.available 2008-06-14T09:55:34Z
dc.identifier.isbn 9742692394
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/924
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-06-14T09:55:34Z No. of bitstreams: 2 ebook_art_sect_3_4_06003.PDF: 975223 bytes, checksum: a2e36dabde7c81fb48134b7a9c52fb16 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: aa1651308ef5439ec0a3277489515ede (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-06-14T09:55:34Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_art_sect_3_4_06003.PDF: 975223 bytes, checksum: a2e36dabde7c81fb48134b7a9c52fb16 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: aa1651308ef5439ec0a3277489515ede (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ. th
dc.format.extent 118 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries ชุดศิลปวัฒนธรรม th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ดนตรีไทย -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject ดนตรีไทย th
dc.title ดนตรีในวิถีชีวิตไทย th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel 2545 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_art_sect_3_4_06003.PDF 975.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record