การผลิต การเลือก และการใช้หนังสือ เพื่อสนองหลัีกสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การผลิต การเลือก และการใช้หนังสือ เพื่อสนองหลัีกสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Show full item record

Title: การผลิต การเลือก และการใช้หนังสือ เพื่อสนองหลัีกสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Author: มานพ ถนอมศรี; สมพร จารุนัฏ, ผู้แต่งร่วม; พินิจ สุขะสันติ์, ผู้แต่งร่วม
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/940

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_01003.pdf 1.451Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record