การฝึกเหตุผลเชิงจริยธรรม : ทฤษฏีและการปฏิบัติ = Teaching moral reasoning : theory and practice

การฝึกเหตุผลเชิงจริยธรรม : ทฤษฏีและการปฏิบัติ = Teaching moral reasoning : theory and practice

Show full item record

Title: การฝึกเหตุผลเชิงจริยธรรม : ทฤษฏีและการปฏิบัติ = Teaching moral reasoning : theory and practice
Author: อาร์บัทโนต์, แจ็ก เบรเดน, ผู้แต่ง; เฟาส์, เดวิด, ผู้แต่งร่วม
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/941

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_01004.pdf 36.80Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record