ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

Show full item record

Title: ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
Author: บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ และคณะ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/946

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_02001.PDF 3.110Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record