ทฤษฎีพีทาโกรัส ตอนที่ 2 : บทกลับของพีทาโกรัส

ทฤษฎีพีทาโกรัส ตอนที่ 2 : บทกลับของพีทาโกรัส

Show simple item record

dc.contributor.author ดร.วรรณวิภา สุทธเกียรติ [ผู้สอน]
dc.date.accessioned 2007-10-20T08:16:37Z
dc.date.available 2007-10-20T08:16:37Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/96
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS Project (admin@kids-d.org) on 2550-10-20T08:16:37Z No. of bitstreams: 1 26_2549.mp4: 151853194 bytes, checksum: 99061eb16de50656f2dd48830e4097ce (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2550-10-20T08:16:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 26_2549.mp4: 151853194 bytes, checksum: 99061eb16de50656f2dd48830e4097ce (MD5) th
dc.format.extent 151853194 bytes
dc.format.mimetype video/mp4
dc.language.iso th th
dc.subject คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน th
dc.subject เรขาคณิต th
dc.subject ทฤษฏีพีทาโกรัส th
dc.subject บทกลับทฤษฏีพีทาโกรัส th
dc.title ทฤษฎีพีทาโกรัส ตอนที่ 2 : บทกลับของพีทาโกรัส th
dc.type MovingImage th

Files in this item

Files Size Format View
26_2549.mp4 151.8Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record