ทฤษฎีพีทาโกรัส ตอนที่ 3 การนำไปใช้

ทฤษฎีพีทาโกรัส ตอนที่ 3 การนำไปใช้

Show simple item record

dc.contributor.author ไมตรี ศรีทองแท้ [ผู้สอน]
dc.date.accessioned 2007-10-20T08:20:00Z
dc.date.available 2007-10-20T08:20:00Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/97
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS Project (admin@kids-d.org) on 2550-10-20T08:20:00Z No. of bitstreams: 1 27_2549.mp4: 151432245 bytes, checksum: d33519d1bd31b63a3cb9124d9402f9c6 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2550-10-20T08:20:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 27_2549.mp4: 151432245 bytes, checksum: d33519d1bd31b63a3cb9124d9402f9c6 (MD5) th
dc.format.extent 147,884 KB (56.11 min) th
dc.format.extent 151432245 bytes
dc.format.mimetype video/mp4
dc.language.iso th th
dc.subject คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน th
dc.subject เรขาคณิต th
dc.subject ทฤษฏีพีทาโกรัส th
dc.title ทฤษฎีพีทาโกรัส ตอนที่ 3 การนำไปใช้ th
dc.type MovingImage th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ช่วงชั้น 3 th

Files in this item

Files Size Format View
27_2549.mp4 151.4Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record