ภาษาฝรั่งเศส ทักษะการอ่าน-เขียน 1-2

ภาษาฝรั่งเศส ทักษะการอ่าน-เขียน 1-2

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.date.accessioned 2008-06-16T07:04:06Z
dc.date.available 2008-06-16T07:04:06Z
dc.date.copyright 2543
dc.identifier.isbn 9740118879
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/999
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-06-16T07:04:06Z No. of bitstreams: 2 ebook_french_sect_4_96-1099.pdf: 20799830 bytes, checksum: f0c5d94d1f1b88bb0d9c184f1b6ac61a (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: dd9c6db8206dad072fbab4e8bf165c82 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-06-16T07:04:06Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_french_sect_4_96-1099.pdf: 20799830 bytes, checksum: f0c5d94d1f1b88bb0d9c184f1b6ac61a (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: dd9c6db8206dad072fbab4e8bf165c82 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 128 หน้า th
dc.language.iso other th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ภาษาฝรั่งเศส -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject ภาษาฝรั่งเศส -- การอ่าน th
dc.subject ภาษาฝรั่งเศส -- การเขียน th
dc.title ภาษาฝรั่งเศส ทักษะการอ่าน-เขียน 1-2 th
dc.type หนังสือเรียน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 4 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_french_sect_4_96-1099.pdf 20.79Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record