บทลครร้องเรื่อง ขบถธรรมเถียรในพระราชพงษาวดารไทยแผ่นดินพระธาดาธิเบศร์ ปีชวด จุลศักราช ๑๐๔๖ (ประเสริษฐ์อักษรรจนา) (สำหรับลครหลวงนฤมิตร์) ร.ศ.๑๒๙

บทลครร้องเรื่อง ขบถธรรมเถียรในพระราชพงษาวดารไทยแผ่นดินพระธาดาธิเบศร์ ปีชวด จุลศักราช ๑๐๔๖ (ประเสริษฐ์อักษรรจนา) (สำหรับลครหลวงนฤมิตร์) ร.ศ.๑๒๙

Show full item record

Title: บทลครร้องเรื่อง ขบถธรรมเถียรในพระราชพงษาวดารไทยแผ่นดินพระธาดาธิเบศร์ ปีชวด จุลศักราช ๑๐๔๖ (ประเสริษฐ์อักษรรจนา) (สำหรับลครหลวงนฤมิตร์) ร.ศ.๑๒๙
Author: นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
Description: บทละครร้องของไทยเนื้อเรื่องจากพระราชพงษาวดารเป็นเรื่องการปราบกบฎเมื่อธรรมเถียรร่วมมือกับเพื่อนปลอมแปลงตนตั้งตำแหน่งตามใจหลอกชาวบ้านตลอดจนเจ้าเมืองต่างเชื่อถือนำของมาถวายทั้งลูกสาว ช้างม้า เสบียงอาหาร ศาสตราวุธ จนคิดการใหญ่รวบรวมผู้คนบุกชิงกรุงศรีอยุธยา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH01003b7f740f06d199a9c86f
Date: 1910

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 377.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record