เวชศาสตร์วัณณา เล่ม ๑

เวชศาสตร์วัณณา เล่ม ๑

Show full item record

Title: เวชศาสตร์วัณณา เล่ม ๑
Author: สุ่ม วรกิจพิศาส
Description: พิมพ์ครั้งที่ ๔รวบรวมคัมภีร์หมอยาต่างๆ มี ๔ เล่มจบ เล่มนี้เป็นเล่ม ๑ กล่าวถึงคัมภีร์ฉันทศาสตร์ว่าด้วยการสั่งสอนหมอ และวิธีรักษาไข้คัมภีร์สรรพคุณว่าด้วยต้นไม้ใบยาและคุณโอสถ คัมภีร์ธาตุวิภังค์ว่าด้วยธาตุพิการและยาแก้ในกองธาตุ การรักษาโรคเตโชธาตุและวาโยธาตุพิการ อาโปธาตุพิการ และบถวีธาตุพิการ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH0101a1b06a3c121327a8fc34
Date: 1907

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 8.446Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record