เวชศาสตร์วัณณา เล่ม ๑

เวชศาสตร์วัณณา เล่ม ๑

Show simple item record

dc.contributor.author สุ่ม วรกิจพิศาส th
dc.date.accessioned 2007-10-23T18:21:14Z
dc.date.available 2007-10-23T18:21:14Z
dc.date.issued 1907 th
dc.identifier DDC: ๖๑๕.๓๒ ส๘๓๙ว th
dc.identifier.citation ๑๐-๑-๒/๑๗ TIFF, ๑๔-๑-๒/๑ PDF
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH0101a1b06a3c121327a8fc34
dc.description พิมพ์ครั้งที่ ๔ th
dc.description รวบรวมคัมภีร์หมอยาต่างๆ มี ๔ เล่มจบ เล่มนี้เป็นเล่ม ๑ กล่าวถึงคัมภีร์ฉันทศาสตร์ว่าด้วยการสั่งสอนหมอ และวิธีรักษาไข้คัมภีร์สรรพคุณว่าด้วยต้นไม้ใบยาและคุณโอสถ คัมภีร์ธาตุวิภังค์ว่าด้วยธาตุพิการและยาแก้ในกองธาตุ การรักษาโรคเตโชธาตุและวาโยธาตุพิการ อาโปธาตุพิการ และบถวีธาตุพิการ th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2550-10-23T18:21:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 doc.pdf: 8446892 bytes, checksum: f7ddbdb9a995b8971b52841a4aea02f3 (MD5) th
dc.format.extent 8446892 bytes
dc.format.extent ๑๖๖ หน้า
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso th th
dc.publisher [พระนคร]: โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง th
dc.rights เอกสารฉบับนี้สามารถนำไปใช้งานได้ ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย th
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/
dc.subject แพทย์ th
dc.title เวชศาสตร์วัณณา เล่ม ๑ th
dc.type หนังสือหายาก th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ทุกระดับชั้น th
dclib.location สำนักหอสมุดแห่งชาติ th

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 8.446Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record