ไวยากรณ์ไทย อักขรวิธี

ไวยากรณ์ไทย อักขรวิธี

Show full item record

Title: ไวยากรณ์ไทย อักขรวิธี
Author: อุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ), พระยา
Description: ตำราสยามไวยากรณ์ อัขรวิธีเดิมกรมศึกษาธิการได้เรียบเรียงขึ้นเป็นครั้งแรก ภายหลังท่านเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เรียบเรียงขึ้นอีกเล่มหนึ่งโดยย่อจากฉบับเก่า และมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างตามสมควรแต่ยังไม่จบบริบูรณ์ พระยาอุปกิจศิลปสารจึงได้เรียบเรียงขึ้นเพิ่มเติมรวมเป็น ๓ ภาค คือ ภาคที่ ๑ ลักษณะอักษร ภาคที่ ๒ วิธีประสมอักษรและภาคที่ ๓ ลักษณะใช้อักษร
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH0102c16b91d01d9e0897cc48
Date: 1949

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 3.536Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record