บทลครพระราชพงษาวดารเรื่อง ท้าวเทพกระษัตรีย์ จ.ศ.๑๑๔๗ (ประเสริษฐ์ อักษร รจนา)

บทลครพระราชพงษาวดารเรื่อง ท้าวเทพกระษัตรีย์ จ.ศ.๑๑๔๗ (ประเสริษฐ์ อักษร รจนา)

Show full item record

Title: บทลครพระราชพงษาวดารเรื่อง ท้าวเทพกระษัตรีย์ จ.ศ.๑๑๔๗ (ประเสริษฐ์ อักษร รจนา)
Author: นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
Description: หน้าบทละครร้องของไทยเนื้อหาจากพระราชพงษาวดาร เมื่อพระยากลางถึงแก่กรรมพม่ายกทัพมาบุกเมืองถลาง คุณหญิงจันภรรยาพระยาถลางกับคุณอินน้องสาวชักชวนหญิงไทยสู้รบกับพม่าจนชนะ คุณหญิงจันได้รับพระราชทานฐานันดรเป็นท้าวเทพกษัตรีย์ คุณอินเป็นท้าวเทพสุนทร
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH01059a092771cf21db8a9e18
Date: 1785

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 547.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record