เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า

เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า

Show simple item record

dc.contributor สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ th
dc.contributor กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน th
dc.contributor.author เรียบเรียงโดย เฉลิมเดช เฉลิมลาภอัศดร /จัดทำและปรับปรุงใหม่โดย ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย th
dc.date.accessioned 2007-10-24
dc.date.available 2007-10-24
dc.date.issued 2005-11-03 th
dc.date.issued 2007-10-24
dc.identifier HASH011000c661ee5c2f63e40095 th
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH011000c661ee5c2f63e40095
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2550-10-24 (GMT). No. of bitstreams: 9 Energy_EnergySavebook_0001-1_1.jpg: 240828 bytes, checksum: 5cdbff7e1aded2f12a7902b1a066899f (MD5) Energy_EnergySavebook_0001-2_1.jpg: 184713 bytes, checksum: 5b94f55234a15ba1597bbf693475ab82 (MD5) Energy_EnergySavebook_0001-3_1.jpg: 214191 bytes, checksum: f3cfacdf4ba23500329ed7c762974a50 (MD5) Energy_EnergySavebook_0001-4_1.jpg: 238291 bytes, checksum: bdd48ac52d474ba6a68609364135f963 (MD5) Energy_EnergySavebook_0001-5_1.jpg: 219651 bytes, checksum: c52bfd0619f2af724b5b927b531ed01b (MD5) Energy_EnergySavebook_0001-6_1.jpg: 225675 bytes, checksum: bbc43e23ea92c6b9c846952a0a240e59 (MD5) Energy_EnergySavebook_0001-7_1.jpg: 195804 bytes, checksum: 3ffa53100251c50adb2c5c5e32380ef4 (MD5) Energy_EnergySavebook_0001-8_1.jpg: 181256 bytes, checksum: 92ab19e6452ad7da8648b655332c1010 (MD5) doc.pdf: 1713510 bytes, checksum: 17e6c3dd9bda996a769d225c115a7650 (MD5) th
dc.format.extent 240828 bytes
dc.format.extent 184713 bytes
dc.format.extent 214191 bytes
dc.format.extent 238291 bytes
dc.format.extent 219651 bytes
dc.format.extent 225675 bytes
dc.format.extent 195804 bytes
dc.format.extent 181256 bytes
dc.format.extent 1713510 bytes
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ th
dc.relation th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ th
dc.source Energy_EnergySavebook_0001.pdf th
dc.subject เครื่องซักผ้า th
dc.subject เครื่องอบผ้า th
dc.subject พลังงาน -- การอนุรักษ์ th
dc.subject การประหยัดพลังงาน th
dc.title เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า th
dc.type เอกสารเผยแพร่ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ประถมศึกษา th

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 1.713Mb PDF View/Open
Energy_EnergySavebook_0001-1_1.jpg 240.8Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0001-2_1.jpg 184.7Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0001-3_1.jpg 214.1Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0001-4_1.jpg 238.2Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0001-5_1.jpg 219.6Kb JPEG image View/Open
Energy_EnergySavebook_0001-6_1.jpg 225.6Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0001-7_1.jpg 195.8Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0001-8_1.jpg 181.2Kb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record