เรื่องพระร่วง

เรื่องพระร่วง

Show full item record

Title: เรื่องพระร่วง
Author: ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
Description: เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม โบราณคดีของชาติไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีพิมพ์ในงานฌาปนกิจศพ นางวิภาพร ภูมิจิตร
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH0111408be04621df43be64cd
Date: 1966

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 3.959Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record