ศีลธรรมกับหนังสือพิมพ์ และเขตต์บาปแดนบุญ

ศีลธรรมกับหนังสือพิมพ์ และเขตต์บาปแดนบุญ

Show full item record

Title: ศีลธรรมกับหนังสือพิมพ์ และเขตต์บาปแดนบุญ
Author: ประเสริฐศุภมาตรา (จรูญ จันทรสมบูรณ์), ขุน
Description: หนังสืออนุสรณ์งานศพนางเหียง พันธุ์ภิญโญ มี ๒ เรื่อง คือ ศีลธรรมกับหนังสือพิมพ์และเข่ตต์บาปแดนบุญ เรื่องแรกนั้นคัดมาจากเรื่อง “วิถีแห่งสันติภาพถาวร” ของศาสตราจารย์ขุนประเสริฐศุภมาตราเป็นเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณหนังสือพิมพ์ ส่วนเรื่องที่สองนั้นเป็นเรื่องภายในจิตใจของมนุษย์พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ นางเหียง พันธุ์ภิญโญ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH011f4f8354d7c7c9f5f1128c
Date: 1960

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 1.205Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record