เตารีดไฟฟ้า

เตารีดไฟฟ้า

Show full item record

Title: เตารีดไฟฟ้า
Author: เรียบเรียงโดย เฉลิมเดช เฉลิมลาภอัศดร /จัดทำและปรับปรุงใหม่โดย ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
Description: [8 หน้า]
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH01253506321d8a7a98b004b3
Date: 2005-11-28
2007-10-24

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 869.7Kb PDF View/Open
Energy_EnergySavebook_0016-1_1.jpg 91.31Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-2_1.jpg 874bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-2_2.jpg 2.229Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-2_3.jpg 18.98Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-2_4.jpg 5.054Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-2_5.jpg 3.63Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-2_6.jpg 2.525Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-3_1.jpg 874bytes JPEG image View/Open
Energy_EnergySavebook_0016-3_2.jpg 6.196Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-3_3.jpg 6.539Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-3_4.jpg 6.46Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-3_5.jpg 3.17Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-3_6.jpg 5.781Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-4_1.jpg 874bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-4_2.jpg 3.526Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-4_3.jpg 2.758Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-4_4.jpg 21.92Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-5_1.jpg 874bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-5_2.jpg 4.116Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-5_3.jpg 8.974Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-5_4.jpg 10.87Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-5_5.jpg 4.069Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-5_6.jpg 11.06Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-6_1.jpg 874bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-6_2.jpg 12.89Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-6_3.jpg 7.803Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-6_4.jpg 7.182Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-6_5.jpg 14.85Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-7_1.jpg 874bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-7_2.jpg 11.13Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-7_3.jpg 1.328Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-7_4.jpg 3.009Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-7_5.jpg 8.438Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-7_6.jpg 8.043Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-8_1.jpg 874bytes JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-8_2.jpg 4.426Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-8_3.jpg 1.83Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-8_4.jpg 1.623Kb JPEG image Thumbnail
Energy_EnergySavebook_0016-8_5.jpg 1.742Kb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record