เรื่องพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล

เรื่องพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล

Show full item record

Title: เรื่องพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล
Author: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จฯ พระ
Description: พระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัลเป็นพระราชพิธีเดียวกัน พระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ มีการสวดมนต์ทำขวัญพืชพรรณต่างๆ พระราชพิธีจรดพระนังคัลเป็นพิธีพราหมณ์เป็นการลงมือไถพิมพ์แจกในการแรกนาขวัญ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH012d37b49b8a00a6cc8addc2
Date: 1862

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 1.990Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record