แถลงการณ์เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ

แถลงการณ์เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ

Show full item record

Title: แถลงการณ์เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ
Author: [ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง]
Description: รวบรวมพระราชบันทึก บันทึก หนังสือราชการ ของบุคคลต่างๆ รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร อย่างละเอียดที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัต
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASH01426348c83a06106c2eb294
Date: 1935

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 20.61Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record